back


The Final Fax Ausschnitt (24 Min. Kurzfilm)

Filmakademie Baden-Württemberg

 Wo Flüsse zusammenlaufen Ausschnitt (60 Min. Dokfilm)

Filmakademie Baden-Württemberg

 Here We Come Trailer (90 Min. Dokfilm) 

Filmakademie Baden-Württemberg

 Der Kleine See und das Meer Ausschnitt (38 Min. Kurzfilm)

Filmakademie Baden-Württemberg